Pekný povrch dunajskej hrádze pri Lipóte © hiking.sk & autor