Pekne je tu z každého uhla, ale už sa na mňa valí tatrovka, tak musím bežať © hiking.sk & autor