Požiarna zbrojnica s jej patrónom sv. Floriánom © hiking.sk & autor