Pohľad do Zvolenskej kotliny z Vrchdobroča © hiking.sk & autor