Pohľad do dolinky z Taricových skál, ktorý ma inšpiroval na výjazd popísaný v tomto článku » pozri na mape © hiking.sk & autor