Pohľad na Brežany od Vyšnej rúbane © hiking.sk & autor