Pohľad na Starú Bystricu z cyklotrasy © hiking.sk & autor