Pohľad na hrad Hrušov z Drieňovej » pozri na mape © hiking.sk & autor