Pohľad na kopce Javor a Ostôžka z lúky nad Kypcom © hiking.sk & autor