Pohľad na opačnú, senickú stranu © hiking.sk & autor