Pohľad na polia medzi Lipótom a dunajskou hrádzou © hiking.sk & autor