Pohľad na zárez Krivoklátskej doliny © hiking.sk & autor