Pohľad naspäť. Na tom malom kopci kedysi stál Gelnický hrad © hiking.sk & autor