Pohľad späť na rozjasané zelené koruny stromov, pochytil ma pocit blaženosti © hiking.sk & autor