Pohľad späť zo svahu smerom k Vydrici » pozri na mape © hiking.sk & autor