Pohľad z Veľkého vrchu nad Brehovom © hiking.sk & autor