Pohľad z haldy smerom k ústiu štôlne » pozri na mape © hiking.sk & autor