Pohľad z hrádze vodnej nádrže Šance © hiking.sk & autor