Pohľad z lávky na rameno Dyje » pozri na mape © hiking.sk & autor