Pohľad z lesnej cesty pod vrcholom Tribča na Pohronský Inovec © hiking.sk & autor