Pohľad zo sedla Príslopy do Hrochotskej doliny © hiking.sk & autor