Pokračujúci chodník po skončení cyklotrasy © hiking.sk & autor