Pozorovateľňa vtáctva pri cyklochodníku v smere na Mikóháza © hiking.sk & autor