Príde mi zvláštne úplne napratané parkovisko, skôr by som turistov čakal. Foto: Ivan Wlachovský © hiking.sk & autor