Prameň Hrona, a pár minút aj bez ľudí © hiking.sk & autor