Prameň kúsok nad Rybovským sedlom, na cyklotrase © hiking.sk & autor