Prameň na začiatku Turskej doliny © hiking.sk & autor