Pre cestný bicykel dosť problematicky zjazdná cestička po hrádzi © hiking.sk & autor