Pred Devínskou Novou Vsou, komín bývalých Slovenských závodov technického skla a TV veža na Kamzíku © hiking.sk & autor