Prichádzame do Heľpy. Foto: Radovan Plevko © hiking.sk & autor