Prvá križovatka za Kačínom, odbočíme vpravo, pohľad späť © hiking.sk & autor