Rejdová, Vyšná Slaná a dominantný Radzim vpravo © hiking.sk & autor