Renesančný kaštieľ v Klátovej Novej Vsi © hiking.sk & autor