Rovňany v doline Ipľa, vpravo je kopec Tri chotáre © hiking.sk & autor