Rovná lúka – komfort na hrebeni, ďakujeme © hiking.sk & autor