Rozhľadňa na Travičnej, nádherný rozhľad po povodí Moravy na česko-slovenskom pomedzí, v budove rozhľadne je prehliadka fauny a flóry nachádzajúcej sa v Bielych Karpatoch (autor foto: Andrej Sijka) © hiking.sk & autor