Rozhľadňa pri výstupe od Chrastného © hiking.sk & autor