Rušné Počúvadlianske jazero je vítanou zmenou po hodinách v zabudnutých kútoch © hiking.sk & autor