Sútok Bodrogu a Roňavy, vraj najnižšie miesto SR © hiking.sk & autor