Sútok Dunaja a odpadového kanála VD Gabčíkovo © hiking.sk & autor