Sealsfieldův kámen a výhľady na Dyje. © hiking.sk & autor