Sihlianska planina, na obzore Ľubietovský Vepor a Hrb © hiking.sk & autor