Sihlianska planina, pohľad na východ © hiking.sk & autor