Sihlianska planina, vpravo hore je vrch Čierťaž, naľavo Drahová - milujem to tu © hiking.sk & autor