Smerovník cyklotrás Kojatice (Füzérkajata) © hiking.sk & autor