Spätný pohľad na prameň Hrona zo sedla Besník © hiking.sk & autor