Spevnené brehy hrádze skalnou sutinou © hiking.sk & autor