Spitzerberg zo severozápadu » pozri na mape © hiking.sk & autor