Spomienka na snežnicovú túru, kedy sme na tomto mieste križovali dnešnú cyklotrasu © hiking.sk & autor