Stúpame cez Veľkú Vranču. Foto: Ivan Wlachovský © hiking.sk & autor